OPPIPAJA – AMMATILLISEN KASVUN TUKENA

OPPIPAJA – AMMATILLISEN KASVUN TUKENA

mikajaariPieksämäen Seudun Liikunta ry toimii isäntänä OppiPajalle, joka on osa Hiekkiksen kehittämiseen tähtäävää Huoltamo-hanketta (ESR). OppiPaja toimii sekä Etelä-Savon ammattiopistolla Kuusitiellä että PSLiikunnan työpajoilla Kangaskadulla. OppiPajan tavoitteena on ollut kehittää työpajojen opinnollistamistoimintaa avaamalla työpajalla tehtävää työtä ja toimintaa vertauttamalla sitä opetussuunnitelmaan eli validoida nonformaalia oppimista. Kangaskadun työpajoista opetussuunnitelmiin (OPS) vertautettuja ja avattuja yksiköitä ovat auto- ja metallipajat sekä myymälä. Tulevaisuudessa Kangaskadun työpajoilta voi saada osaamistodistuksen. Tämä lisää ja tekee näkyväksi pajalla työskentelevien työpajavalmennuksen laatua; jokaisessa meissä on valtavasti osaamista!

Kangaskadun työpajat on rakennettu opetussuunnitelmien mukaiseksi PSLiikunnan muuton yhteydessä. Tähän työhön ovat osallistuneet aktiivisesti Etelä-Savon ammattiopiston opettajat yhteistyössä työpajavalmentajien ja OppiPajan hanketyöntekijöiden kanssa. Työpajatoiminnan oppimisympäristön tunnistamisraportti julkaistaan PSLiikunnan nettisivuilla ja on kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä.

Kangaskadun työpajat ovat tehneet kuluneen vuoden aikana yhteistyötä Hiekanpään yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yläkoululaisia ja opiskelijoita on ollut työpajoilla työelämä- ja työssäoppimisjaksoilla kevätlukukaudella 19, koko lukuvuoden vastaavan luvun ollessa 25. Työelämäjaksoilla opiskelijan osaamista on tunnistettu osaamistodistukseen ja sen avulla hän on voinut hakea osaamisen tunnustamista oppilaitoksesta. OppiPajalla on työpajajakson aikana voinut suorittaa erilaisia avoimia verkkopohjaisia etäopintoja; nettilukio-opintoja on suoritettu 5 kurssia ja avoimen yliopiston opintoja 18 opintopisteen verran.

jeesAvoimen oppimisen JEES-tukipiste on toiminut Etelä-Savon ammattiopistolla hankkeen alusta alkaen. Avoin oppimisympäristö on joustava, itseohjautuvuuteen kannustava, tarjoten kuitenkin tarvittaessa tukea ja jelppiä. Tukipisteen toiminta on ajasta ja paikasta riippumatonta, joten ovet ovat aina opiskelijoille avoinna ja valmentajan tavoittaa myös sosiaalisen median kautta. Opiskelija voi tulla tukipisteelle melkeinpä minkälaisen opiskeluun liittyvän asian kanssa ja saada apua esim. opiskelutehtävien kirjoittamiseen, ammatillisen teorian tiedonhankintaan, rästikurssien suorittamiseen, kokeisiin kertaamiseen ja valmistautumiseen.  JEES-tukipisteellä työskentelee 18 tuntia viikossa opiskelijavalmentaja, joka kannustaa ja tsemppaa opiskelijoita opinnoissa eteenpäin. Tukipiste on kohdannut opiskelijoita jo vajaat 70 ja valmistuneita on 20. JEES-tukipiste toteutti hankkeen kautta edellisellä kevätlukukaudella työvaltaista opintopolkua yhdessä opettajien kanssa. Tämän polun kautta tutkintotodistuksen on saanut neljä opiskelijaa; lue lisää: http://www.esedu.fi/uutiset/1/0/opiskeluvalmentajalta_tukea_opintoihin