Pieksämäen Seudun Liikunta ry:llä käynnistynyt juhlavuosi

Pieksämäen Seudun Liikunta ry täyttää keväällä 2018 pyöreitä vuosia eli mittariin tulee 20 vuotta. Merkkivuotta tullaan juhlistamaan työn ohella erilaisten kaikille avointen liikunta- ja muiden teematapahtumien muodossa, esimerkkinä toukokuussa järjestettävä Unelmien liikuntapäivä. Tapahtumista tullaan tiedottamaan tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla.

 

Yhdistyksen syyskokous kokoontui vuoden 2017 lopulla, ja valitsi Jorma Laasosen uudelle kaksivuotiskaudelle hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Harri Lindblom (Tennis -70 ry). Hallituksen jäseninä toimivat Teuvo Hämäläinen (Pieksämäki Curling ry), Maija-Riikka Kyröläinen (Pieksämäen Tsemppi 82 ry), Raija Mynttinen (Pieksämäen Voimistelijat ry), Ville Remes (PiPs ry), Auri Saloranta (PiSaba ry) ja Kari Yrjänäinen (Pieksän Latu ry).

 

Yhdistyksen toiminnan ytimen muodostavat tänäkin vuonna paikallisten liikunta- ja harrastusolosuhteiden hyväksi tehtävä työ, yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä yleishyödyllinen toiminta sekä pitkäaikais- ja muiden työttömien työllistäminen.

 

Pieksämäen Seudun Liikunta ry on hakenut STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) hankeavustusta, ja yhdistyksen saama avustusehdotus odottaa vielä Sosiaali- ja terveysministeriön lopullista päätöstä. Vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen tuella tullaan järjestämään mm. ryhmämuotoista, toimintakyvyn tukemiseen tähtäävää liikunta- ja muuta toimintaa pieksämäkeläisille pitkäaikaistyöttömille.

Yhdistys sai hankkeen, joka on alkanut maaliskuussa 2018. Hankkeesta lisää YHDISTYS- hankkeet -osiossa.