Tiedote lemmikkieläinten hautausmaan hoidosta

Vastineena sosiaalisessa mediassa viime aikoina käytyyn, Pieksämäen lemmikkieläinten hautausmaata koskevaan keskusteluun, julkaisee Pieksämäen Seudun Liikunta ry oheisen tiedotteen:

 

TIEDOTE
4.8.2017
Julkaisuvapaa 11.8.2017

Lemmikkieläinten hautausmaan hoito
Vastineena viime aikoina etenkin sosiaalisessa mediassa olleeseen keskusteluun Pieksämäen lemmikkieläinten hautausmaan hoidon laadusta ja kustannuksista, Pieksämäen Seudun Liikunta ry haluaa organisaationa nostaa esille keskeisiä seikkoja hautausmaan hoidon eri osa-alueista.

Hautausmaan hoitosopimuksen mukaan Pieksämäen kaupunki vastaa hautausmaan työkaluvajan tarvikkeista ja niiden kunnosta, veden ja hiekan toimittamisesta sekä hautojen kaivauskustannuksista, hautojen hoidon kuuluessa lemmikkien omistajille.

Hautapaikasta PSLiikunta perii 60€ kertamaksun, jolla hautapaikan saa 5 vuodeksi – vuosikustannukseksi hautaa kohden tulee täten 12€. Hautapaikkamaksu sisältää hautapaikkarekisterin ylläpidon, laskutuksen sekä keväisin ja syksyisin järjestettävien siivoustalkoiden kustannukset. Näiden lisäksi PSLiikunta on, resurssiensa mukaisesti ja hoitosopimuksen ulkopuolisena työnä, huolehtinut hautojen välisten käytävien siisteydestä, myös talviaikaan. Vuositasolla PSLiikunta käyttää em. tehtävien hoitoon noin 80-90 tuntia, hautapaikkalaskutuksen ollessa suuruudeltaan noin 800€, joka kuluu kokonaisuutena mainittuihin hautausmaan hoito- ja ylläpitotöihin.

Vaikka PSLiikunta onkin voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, ei yhdistys voi hoitaa pieneläinhautausmaata tai mitään kohdetta tappiollisesti. Yhdistys aloitti loppukevään aikana kaupungin kanssa keskustelut pieneläinhautausmaan tulevaisuudesta, ja lopputulema oli, että hautausmaan hoidon keskittäminen kokonaisuudessaan yhdistykselle ja samalla palvelutason nostaminen merkitsisi väistämättä hautapaikkamaksujen kaksin- tai jopa kolminkertaistamista. Tälle tielle yhdistys ei halua lähteä, ja tämä tuskin on lemmikkieläinten omistajienkaan toive?

Osana hautausmaan siisteydestä huolehtimista, Pieksämäen Seudun Liikunta ry järjestää tämän syksyn aikana, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, pieneläinhautausmaalla syystalkoot. Toivomme mahdollisimman monen hautausmaan käyttäjän osallistuvan tapahtumaan.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Mika Jormakka, mika.jormakka@psliikunta.com, 0440 348722